675/3 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7

Giá:2,500,000-3,900,000

Danh mục:

0899886286