Hiển thị 1–12 của 104 kết quả

Quận 7

Giá: 4,000,000 - 5,000,000
Giá: 5,000,000 - 5,200,000
Giá: 6,000,000 - 7,000,000
Giá: 4,000,000 - 4,200,000
Giá: 4,300,000 - 5,000,000
Giá: 4,000,000 - 6,000,000


Quận 8

Giá: 3,000,000 - 3,500,000
Giá: 4,000,000 - 5,000,000
Giá: 5,000,000 - 6,000,000
Giá: 4,000,000 - 4,800,000
Giá: 4,000,000 - 4,500,000
Giá: 4,000,000 - 5,000,000


Huyện Nhà Bè

Các Quận Còn Lại

Giá: 4,000,000 - 5,000,000
Giá: 4,000,000 - 5,000,000
Giá: 4,000,000 - 6,000,000
Giá: 4,000,000 - 4,500,000
Giá: 4,000,000 - 5,000,000
Giá: 5,000,000 - 6,000,000
Giá: 4,000,000 - 5,000,000
Giá: 8,000,000 - 12,000,000
Giá: 3,000,000 - 4,000,000
Giá: 6,000,000 - 7,000,000
Giá: 4,300,000 - 5,000,000
Giá: 3,000,000 - 4,000,000

0899886286