Hiển thị 1–12 của 57 kết quả

Quận 7

Giá:3,000,000-8,250,000
Giá:2,400,000-5,000,000
Giá:2,500,000-3,900,000
Giá:2,000,000-4,000,000
Giá:2,200,000-3,500,000
Giá:2,000,000-3,200,000
Giá:2,000,000-3,300,000
Giá:2,400,000-6,000,000
Giá:1,400,000-2,800,000
Giá:1,200,000-3,000,000
Giá:1,900,000-3,300,000
Giá:2,500,000-5,100,000
Giá:2,800,000-3,800,000
Giá:1,200,000-5,000,000


Quận 8

Giá:1,400,000-4,000,000


Huyện Nhà Bè

Giá:2,900,000-3,500,000
Giá:2,800,000-6,000,000
Giá:2,500,000-2,600,000
Giá:3,200,000-3,700,000
Giá:1,700,000-2,100,000
Giá:1,500,000-2,300,000
Giá:2,300,000-2,400,000


KCN Hiệp Phước

Giá:1,400,000- 1,600,000
Giá:1,000,000-1,500,000
Giá:1,200,000-1,300,000
Giá:1,600,000- 1,700,000
Giá:1,400,000-1,600,000
Giá:500,000- 1,300,000


KCN Long Hậu

Giá:2,900,000-3,600,000
Giá:1,000,000-2,000,000
Giá:2,500,000-3,000,000
Giá:1,400,000-3,000,000
Giá:1,500,000-2,200,000
Giá:2,200,000-3,000,000
Giá:1,500,000-2,000,000
Giá:1,500,000-2,500,000
Giá:1,700,000-2,500,000
Giá:1,500,000-2,000,000
Giá:1,700,000'- 2,500,000 VNĐ
Giá:1,500,000-2,500,000
Giá:800,000-3,000,000
Giá:1,200,000-3,400,000
Giá:1,600,000-1,800,000
Giá:1,400,000-2,500,000
Giá:1,400,000-2,000,000
Giá:1,500,000-3,000,000
Giá:2,200,000- 3,000,000
Giá:1,500,000-3,000,000
Giá:1,300,000-1,700,000
Giá:1,500,000-2,000,000
Giá:1,100,000'- 3,000,000 VNĐ
Giá:2,500,000-2,700,000


Ở ghép Quận 7, Quận 8

Giá:2,900,000-3,500,000
Giá:2,000,000-4,000,000
Giá:2,300,000-2,400,000
Giá:1,200,000-3,000,000
Giá:1,200,000-5,000,000
Giá:1,900,000-3,300,000
Giá:3,000,000-8,250,000
Giá:2,800,000-3,800,000
Giá:1,400,000-3,000,000
Giá:1,500,000-2,000,000
Giá:1,500,000-2,300,000
Giá:2,500,000-5,100,000

0899886286